Hồ sơ nghiệm thu:

+ Hồ sơ nghiệm thu bao gồm các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công của hệ thống thông gió và DHKK, các chứng chỉ hợp chuẩn của thiết bị, các biên bản kiểm tra thí nghiệm và nghiệm thu từng phần trong quá trình chế tạo và lắp đặt.

+ Biên bản kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống.

+  Kiểm tra chứng chỉ hợp chuẩn của các thiết bị, trước khi cho tiến hành lắp đặt.

+ Kiểm tra hệ thống gió và điều hòa không khí:

+ Hội đồng nghiệm thu kiểm tra bằng mắt thường toàn bộ hệ thống đường ống, các thiết bị chính, các chi tiết quan trọng của hệ thống khi hệ thống vận hành có tải.

+ Kiểm tra sự hoạt động của bảng điều khiển, vận hành thiết bị của hệ thống, kiểm tra quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống.

+ Đo đạc và hiệu chỉnh hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh

+ Sau khi kiểm tra và thống nhất nghiệm thu, các thành viên của hội đồng tiến hành kí các văn bản nghiệm thu theo các biểu mẫu cho ở phần phụ lục của tiêu chuẩn này.

Yêu cầu về nội dung các văn bản nghiệm thu hệ thống thông gió

+ Các tài liệu thuyết minh và biên bản hoàn công của hệ thống.

+ Sơ đồ về dòng chảy của chất lỏng, dòng chuyển động của không khí, sơ đồ cân bằng cho một máy hoàn chỉnh, sơ đồ vận hành hệ thống, bản vẽ cấu tạo và chỉ dẫn bảo dưỡng với từng loại thiết bị.

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng hợp chuẩn hoặc tài liệu kiểm nghiệm của các loại vật liệu, thiết bị, thành phẩm, bán thành phẩm và các đồng hồ đo.

+ Biên bản nghiệm thu bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu liên hợp hệ thống điều hòa không khí.

+ Biên bản nghiệm thu thử nghiệm và kiểm tra chi tiết từng bộ phận.

+ Biên bản đo đạc kiểm tra các thông số kĩ thuật.

+ Biên bản thử nghiệm vệ sinh hệ thống.

TRỌN BỘ BBNT:

-BBBG HOAN THANH DUA VAO SU DUNG

-BBNT CHAY THU CO TAI

-BBNT CHAY THU KHONG TAI

-BBNT CHAY THU LIEN DONG

-BBNT CONG VIEC HOAN THANH

-BBNT THIET DA LAP DAT XONG

-BBNT DO BEN & KIN

-BBNT VE SINH DUONG ONG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo